Wsparcie Państwa

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A.